[18/4/2564]พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ “อัล-หะซีบบฺ” โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัล-หะซีบบฺ โดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน