[17/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่3✨ ตั้งแต่อายะห์ที่ 12-20 อ.อับดุลลอฮ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่3✨ ตั้งแต่อายะห์ที่ 12-20 อ.อับดุลลอฮ แดงโกเมน