[16/4/2564]ตัฟซีร ซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่2✨ อายะห์ที่ 1-11 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีร ซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่2✨ อายะห์ที่ 1-11 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน