[16/4/2564]”อัลฮาดี” รู้จักอัลลอฮ์ด้วยพระนามและคุณลักษณะของพระองค์

พระนาม “อัลฮาดี”
รู้จักอัลลอฮ์ด้วยพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ ตอน “พระนาม อัลฮาดี”