[15/4/2564]ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 1 ✨ อายะห์ที่ 1-11 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน

ตัฟซีรซูเราะห์ อัลมุอมินูน ตอนที่ 1 ✨ อายะห์ที่ 1-11 อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน