รอมฎอนเดือนแห่งการคัดกรองผู้ศรัทธา | อ.ดาวูด | อ.มุบาร็อก | อ.อามิร

รอมฎอนเดือนแห่งการคัดกรองผู้ศรัทธา
อ.ดาวูด รอมาน
อ.มุบาร็อก แดงโกเมน
อ.อามิร โยธาสมุทร