“ตัฟซีรซูเราะห์ อัรเราะห์มาน” ตอนที่ 2 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน | 06/3/2564

“ตัฟซีรซูเราะห์ อัรเราะห์มาน” ตอนที่ 2 | อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน | 06/3/2564