งานประจำปีอนุสรณ์ศึกษา บ้านป่า ครั้งที่ 6 ภาคผลของการบริจาค | อ.อับดุลเลาะ แดงโกเมน

งานประจำปีอนุสรณ์ศึกษา บ้านป่า ครั้งที่ 6 ภาคผลของการบริจาค | อ.อับดุลเลาะ แดงโกเมน