10 คืนสุดท้ายมัสยิดเปิดให้ เอี๊ยอฺติกาฟและมีอาหารซุโฮรเลี้ยงทุกคืน

ในช่วง 10 คืนสุดท้ายของรอมฎอน ทางมัสยิดดาริสสลามได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการ สามารถเอี๊ยอฺติกาฟและมีอาหารซุโฮรเลี้ยงทุกคืน อินชาอัลลอฮฺ