อัลกุรอานมะญีดฉบับแปลไทย แปลมาจากตำราเล่มใด..?

“เคยสงสัยกันไหมว่าอัลกุรอานมะญีดฉบับแปลไทย แปลมาจากตำราเล่มใด จึงถูกชี้แจงว่าบิดเบือนความหมายของอัลกุรอานและเป็นอันตรายต่อหลักการศรัทธาของมุสลิม..?”

อัลกุรอานมะญีดฉบับแปลไทย แปลมาจากตาราเล่มใด..