“จริงหรือที่ว่าอะไรๆก็บิดอะห์” โดย อ.อิสฮาก พงษ์มณี อ.คอลิด ปานตระกูล อ.อิบรอฮีม ปุยเจริญ อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

ดาริสสลาม สัญจร
ณ มัสยิดอัรเราะห์มาน บ้านชะไว อ่างทอง
หัวข้อ “จริงหรือที่ว่าอะไรๆก็บิดอะห์”
โดย

อ.อิสฮาก พงษ์มณี
อ.คอลิด ปานตระกูล
อ.อิบรอฮีม ปุยเจริญ
อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม