โครงการต่างๆที่ทางมัสยิดดาริสลามและศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลาม

ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมีดังนี้

ด้านการจัดการเรียนการสอน

เปิดอบรมวิชาการศาสนาอิสลามให้แก่พี่น้องมุสลิมทั่วไปทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 13.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการจัดสัมมนาทางวิชาการปีละประมาณ 3 – 4 ครั้ง

กิจกรรมค่ายฤดูร้อน

จัดกิจกรรมค่ายศึกษาอิสลามฤดูร้อนเเก่เยาวชน

ละหมาดวันศุกร์

กิจกรรมของศูนย์อิสลามศึกษามัสยิดดาริสสลามได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องมุสลิมอย่างมากมายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

สนับสนุนโครงการดาริสสลาม

สามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของดาริสสลามได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 081-2-35374-8 ชื่อบัญชี มัสยิดดาริสสลาม สวนหลวง

โครงการ

โครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่อิสลามให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาอิสลามสำหรับคนต่างศาสนิกที่สนใจศึกษาอิสลาม

กิจกรรม

จัดสัมมนาทางวิชาการปีละประมาณ 3 - 4 ครั้ง 

จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการออกเผยแพร่แก่พี่น้องมุสลิมและผู้สนใจทั่วไป

งานสอน

สอนอัลกุรอาน ศาสนา และสอนภาษาอาหรับให้แก่เยาวชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.- 17.30 น.

สังคม

จัดทำกุรบานแจกจ่ายให้กับพี่น้องมุสลิมเป็นประจำทุกปี

จัดเลี้ยงละศีลอดร่วมกับพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนทุกปี

บทความเเเละวีดีโอล่าสุด